Thân phận con gái by Cao Nhật Minh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thân phận con gái ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Thân phận con gái using ukulele or guitar.
This song by Cao Nhật Minh can also be played by that instruments.
=

Thân phận con gái chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thân phận con gái by Cao Nhật Minh Ukulele Chords


Làm thân con gái ai muốn lấy chồng xa
Để mẹ cha nhớ thương bao giờ
Nhưng duyên nợ trời đã ban cho
Gần hay xa lòng ta cũng mong ước
Được một người hết dạ yêu thương

Rồi duyên đưa đến em lấy phải chồng xa
Nửa dạ thương mến mang theo người
Nửa ngậm ngùi gửi lại quê hương
Thương mẹ cha ngày đêm luôn mong nhớ
Ở bên này con cũng dạ buồn thiu

Chiều chiều ra đứng cửa sau
Trông về quê mẹ mịt mờ khói sương
Rồi mai con có trở về thăm cha mẹ già
Dăm ba ngày rồi con cũng đi

Buồn thân con gái chưa báo hiếu mẹ cha
Giờ lại xa cách nơi quê nhà
Cha mẹ già nhờ đàn em lo
Cầu mong sao trời cao không giông gió
Để mẹ cha già mãi còn bên con

To play the most songs, including Thân phận con gái by Cao Nhật Minh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *