Thân Sâu Hồn Bướm by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thân Sâu Hồn Bướm ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Thân Sâu Hồn Bướm using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Thân Sâu Hồn Bướm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thân Sâu Hồn Bướm by Ukulele Chords

Hò…..ơ……ơ sanh con đâu có sanh lòng
Sanh ra chứng bệnh …hò….ơ…ơ…
Sanh ra chứng bệnh đau lòng mẹ cha
Hò…ơ..ơ cuộc đời sao lắm phong ba
Thương con mẹ phải xót xa lệ sầu
 
1. Cuộc đời em đau thương
Số phận thật là buồn vì mang kiếp người lạc loài
Sâu chẳng ra sâu bướm nào phải bướm
Miệng đời sao độc ác còn mai mỉa khinh khi
 
2. Từ ngày sinh em ra
Bố mẹ ngồi thật buồn buồn cho số phận lạc loài
Thân xác con sâu nhưng tâm hồn con bướm
Nhìn vào sao thương xót lệ rơi quá đau lòng
 
ĐK: Con van ông trời thương xót dùm đời của con
Con mang kiếp này đọa dày cho tới bao lâu
Trót yêu anh rồi em lấy nào được anh đâu
Hay yêu anh rồi em chấp nhận sự đau thương
 
3. Rồi thời gian trôi qua
Lớn lên cùng mọi người để quên số phận lạc loài
Bao nhiêu ước mơ bây giờ tan hết
Nghẹn ngào trong nước mắt, đời cô lẻ đau buồn
 
Nếu lỡ mai sau em mà có chết
thì xin giọt nước mắt làm bia đá cho linh hồn

To play the this songs, including Thân Sâu Hồn Bướm by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.