Tháng ba học trò by Hàn Ngọc Bích Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tháng ba học trò ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Tháng ba học trò using ukulele or guitar.
This song by Hàn Ngọc Bích can also be played by that instruments.
=

Tháng ba học trò chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tháng ba học trò by Hàn Ngọc Bích Ukulele Chords


Tháng ba nắng, tháng ba học trò
Giọt vàng rơi trên vai áo thiên thanh
Tháng ba tím… tím đến bồi hồi
Mắt xoe tròn thương từ cánh hoa rơi.
 
Bầu trời xanh đến thế xanh như mắt bạn
Soi vào đấy giận hờn tan biến cả
Ai chưa có trang [Em/B]sách hồng để nhớ
Người ấy chưa có tháng ba học trò.
 
Tháng ba (ơ) nắng.
Tháng ba đong đưa
Tháng ba dịu dàng
Ơi tháng ba học trò !

To play the this songs, including Tháng ba học trò by Hàn Ngọc Bích by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.