Tháng bảy chưa mưa by Phạm Anh Dũng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tháng bảy chưa mưa ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Tháng bảy chưa mưa using ukulele or guitar.
This song by Phạm Anh Dũng can also be played by that instruments.
=

Tháng bảy chưa mưa chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tháng bảy chưa mưa by Phạm Anh Dũng Ukulele Chords

Tháng Bảy chưa mưa, em đi thành phố lạnh
Nhịp xe cằn cỗi lối lên phi trường
Lời nhạc nào tiễn đưa
Ôi cặp mi sầu và đôi mắt lệ
Dấu kín khăn tay, vai nhỏ hững hờ
Bàn tay trống không dài thêm mưa với
Lối ngập ngừng, ngập ngừng chẳng kịp vẫy theo.
 
Tháng Bảy em đi, trời sắp mưa nhiều
Lòng rưng rưng ướt, không khăn nào thấm hết
Vòng tay tạ từ, lên buồn tha thiết
Chiếc hôn cuối cùng, còn ấm trên môi
Em đi rồi, anh trở về hồn lạnh mắt sao rơi
Từ nay tay thơ, bỏ hoang giã từ.

To play the most songs, including Tháng bảy chưa mưa by Phạm Anh Dũng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.