Tháng chạp mưa by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tháng chạp mưa ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Tháng chạp mưa using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tháng chạp mưa chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tháng chạp mưa by Ukulele Chords

Hết ngày rồi lại đêm trôi
Con tim biết phận, nằm im chờ thời
Tháng chạp, mà lại mưa rơi
Thân tôi áo mỏng, ướt tôi, tôi đêm gầy

Chắc là, buồn trọn năm nay
Tử vi đoán số không may mắn tình
Không không, sắc sắc vô thường
Thân còn mê muội, thân còn mê muội
Nên đêm nhớ người

Thịt da nổi lửa đốt rừng ,Còn đây vết phỏng
Nghe chừng, chừng đã quen
Còn Đông, còn lạnh còn đêm
Ba mươi tháng chạp, còn quên nỗi sầu
Còn đây một mối tơ lòng
Ba mươi tháng chạp, mà buồn như mưa

Hãy về! cùng tận rừng sâu
Uống dăm chung rượu, nghe lời nam
Hay thôi! vẫn cứ dại khờ
Mặc cho ai tỉnh, tôi vờ, vờ như say

To play the this songs, including Tháng chạp mưa by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.