Thánh vịnh 71 by Thanh Lâm Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thánh vịnh 71 ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Thánh vịnh 71 using ukulele or guitar.
This song by Thanh Lâm can also be played by that instruments.
=

Thánh vịnh 71 chords has Boston rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thánh vịnh 71 by Thanh Lâm Ukulele Chords


ĐK: LẠY CHÚA, TOÀN DÂN ĐỊA CẦU ĐỀU KÍNH TÔN NGÀI.
 
1)
Xin ban quyền xét đoán dư đầy khôn ngoan cho Đức Vua.
Xin ban sự công minh, tấm lòng đoan chính cho Hoàng Tử.
Để Tân Vương minh xét dân Ngài, công lý gìn giữ.
Để Tân Vương vực bênh kẻ nghèo cách chính trực.
 
2)
Dưới đại triều Tân Vương, muôn người an cư trong thái bình.
Sống yên lành, an vui trong nền công lý bao thiện hảo.
Đại dương kia cho tới biển này, trùng khơi hải lý.
Từ sông sâu tận đến địa cầu Chúa thống trị.
 
ĐK: LẠY CHÚA, TOÀN DÂN ĐỊA CẦU ĐỀU KÍNH TÔN NGÀI.
 
3)
Ai bất hạnh khấn vái, sẽ được thương ban muôn phúc lành.
Ai nghèo hèn van xin, sẽ được trông thấy ơn giải thoát.
Người thương yêu này ai đơn lành, nhỏ bé, hèn yếu.
Người ra tay chở che, hộ phù lúc nguy cùng.
 
4)
Xin chúc mừng Thánh Đức, danh Ngài thiên thu luôn sáng ngời.
Chính bởi vì Tôn Danh muôn người cõi thế luôn hạnh phúc.
Nguyện uy danh của Chúa muôn đời hiển vinh, rực sáng.
Và muôn dân ngàn kiếp ca tụng, tán dương Ngài.
 
ĐK: LẠY CHÚA, TOÀN DÂN ĐỊA CẦU ĐỀU KÍNH TÔN NGÀI.
______________________________
 
Thánh vịnh 71
 
Nhạc: Thanh Lâm – 10/2005

To play the most songs, including Thánh vịnh 71 by Thanh Lâm by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *