Thánh vịnh 91 by Kim Long Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thánh vịnh 91 ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Thánh vịnh 91 using ukulele or guitar.
This song by Kim Long can also be played by that instruments.
=

Thánh vịnh 91 chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thánh vịnh 91 by Kim Long Ukulele Chords

Đáp: Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa thực thú vị thay.
 
1. [A7/E]Ôi thú vị thay được tạ ơn Chúa,
[Gm/Bb]được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
[F/C] Từ bình [G/B]minh tuyên [Gm/Bb]xưng kỳ công của Ngài.
Suốt đêm trường quảng bá lòng Ngài tín trung.
 
2. [A7/E]Như khóm dừa xanh, này người công chính,
[Gm/Bb] như hương bá vươn mình từ núi Ly-băng,
[F/C] được trồng [G/B]lên ngay [Gm/Bb]trong nhà của Chúa Trời,
Giữa khuôn vườn, ở trước đền thờ Chúa ta.
 
3. [A7/E]Tuy đã già nhưng còn trổ hoa trái,
[Gm/Bb] thân cây vẫn căng đầy nhựa sống xanh tươi,
[F/C] Để truyền [G/B]rao nơi [Gm/Bb]nơi Ngài luôn chính trực,
núi ẩn mình bởi Chúa, Ngài chẳng bất công.

To play the this songs, including Thánh vịnh 91 by Kim Long by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.