Thầy chưa ngủ by Vũ Bảo Đạt Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thầy chưa ngủ ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Thầy chưa ngủ using ukulele or guitar.
This song by Vũ Bảo Đạt can also be played by that instruments.
=

Thầy chưa ngủ chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thầy chưa ngủ by Vũ Bảo Đạt Ukulele Chords


Đêm thanh vắng trời đã khuya thật khuya
Nhưng trang giáo án vẫn còn dở dang.
Thầy chưa ngủ lặng lẽ dưới ánh đèn khuya
Lật từng trang sách dáng nghiêng nghiêng hao gầy.

Từng đêm từng đêm thầy luôn thao thức
Giấc ngủ chẳng tròn thầy chỉ mong sao
Có được bài học hay cho em thơ từng ngày.

Từng đêm từng đêm thầy luôn thao thức
Giấc ngủ chẳng tròn thầy chỉ mong sao
Có được bài học hay từng ngày cho em thơ.

Dẫu cho ngoài kia mưa rơi
Dẫu cho tuổi xuân chẳng còn
Nhưng thầy vẫn chưa ngủ.

Tóc kia bạc thêm như mây
Nếp nhăn hằn sâu tuổi đời
Nhưng thầy vẫn chưa ngủ.

Thầy chưa ngủ
Thầy vẫn chưa ngủ
Hờ. .. Hớ hơ hờ.

To play the most songs, including Thầy chưa ngủ by Vũ Bảo Đạt by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.