Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân by Vũ Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân using ukulele or guitar.
This song by Vũ Hoàng can also be played by that instruments.
=

Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân by Vũ Hoàng Ukulele Chords

Một bông hồng em dành tặng
Một bài ca hát riêng tặng thầy
Những món quà bé nhỏ đơn
Nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ
Như dòng suối ra sông
Như dòng sông ra biển rộng
Trang sách hồng ước mơ
Em lớn lên từng ngày
Vì hạnh phúc tương lai
Ánh đèn khuya vẫn miệt mài
Bên mái trường mến yêu
Thầy cô cho em mùa xuân

To play the this songs, including Thầy Cô Cho Em Mùa Xuân by Vũ Hoàng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.