Thế Giới Xa Xôi (Gia Đình Phép Thuật OST) by Quốc Bảo Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thế Giới Xa Xôi (Gia Đình Phép Thuật OST) ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Thế Giới Xa Xôi (Gia Đình Phép Thuật OST) using ukulele or guitar.
This song by Quốc Bảo can also be played by that instruments.
=

Thế Giới Xa Xôi (Gia Đình Phép Thuật OST) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thế Giới Xa Xôi (Gia Đình Phép Thuật OST) by Quốc Bảo Ukulele Chords

Tin nhắn tin nhắn bay thật nhanh đi vào nghìn năm ánh sáng
Tin nhắn tin nhắn mang lời tôi đi về quê nhà
Bạn ơi bạn ơi những gì tui vừa mới biết
Ở thế giới xa xôi tôi luôn thấy muôn điều lạ kỳ
 
Tin nhắn tin nhắn bay thật nhanh đi vào nghìn năm ánh sáng
Tin nhắn tin nhắn mang lời tôi đi về quê nhà
Bạn ơi bạn ơi những gì tui vừa mới biết
Ở thế giới xa xôi tôi luôn thấy muôn điều lạ kỳ
 
Đi thật xa
Đi thật nhanh

To play the this songs, including Thế Giới Xa Xôi (Gia Đình Phép Thuật OST) by Quốc Bảo by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.