Thêm một lần nữa by Đức Huy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thêm một lần nữa ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Thêm một lần nữa using ukulele or guitar.
This song by Đức Huy can also be played by that instruments.
=

Thêm một lần nữa chords has Slow rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thêm một lần nữa by Đức Huy Ukulele Chords

1. Nếu em đừng quay bước đi
Mùa xuân vẫn còn nắng hồng
Và thiên đàng hai chúng mình
Vẫn còn khung trời màu xanh

2. Nếu em đừng xa rời anh
Biết đâu tình yêu trở lại
Anh xin em thêm một lần
Thêm một lần nữa thôi

ĐK: Người yêu ơi hãy đến bên anh
Thêm một lần nữa thôi
Người yêu ơi hãy đến yêu anh
Thêm một lần nữa thôi

Vẫn biết luôn rằng ta sẽ yêu người đến cuối cuộc đời
Vẫn biết yêu người là đời giông tố, thêm một lần nữa thôi

To play the this songs, including Thêm một lần nữa by Đức Huy by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.