Thêm một nụ hồng by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thêm một nụ hồng ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Thêm một nụ hồng using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Thêm một nụ hồng chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thêm một nụ hồng by Ukulele Chords

Em ngồi trên vãng thêu khăn
Bờ vai tóc xõa dung nhan dịu dàng
Có con bướm nhỏ bay ngang
Liền thêu cánh bướm mơ màng lên khăn
Tay đưa kim chỉ nhịp nhàng
Khoan thai ngón đẹp huệ lan mấy cành
Phía trên có đám mây xanh
Vài con én lượn thanh thanh cánh gầy.

Cảnh chiều liễu rũ hồ Tây, đôi soan lội giữa hàng giây rong mềm
Cầu vồng óng sợi tơ êm lụa vuông tròn góc thêu thêm nụ hồng
Cảnh chiều liễu rũ hồ Tây, đôi soan lội giữa hàng giây rong mềm
Nụ hồng óng sợi tơ êm lụa vuông tròn góc thêu thêm cầu vồng.

To play the this songs, including Thêm một nụ hồng by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.