Thì Làm Sao Đúng by L.Fujng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thì Làm Sao Đúng ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Thì Làm Sao Đúng using ukulele or guitar.
This song by L.Fujng can also be played by that instruments.
=

Thì Làm Sao Đúng chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thì Làm Sao Đúng by L.Fujng Ukulele Chords

Ver1
Đêm nay, sao trời buồn thế?
Chắc là do quá nhớ em nên anh thấy mây buồn
Nhưng mưa không rơi
Nhưng trời không khóc
đáng là gì…Chỉ là đơn phương
 
Ver2
Anh ước rằng, anh là anh ta
Được em yêu thương quên cả lối về
Anh sẽ luôn yêu em cho dù mây có xa rời
Yêu em nhưng chẳng thế bên em
 
Chorus 1 :
Cũng chỉ là đơn phương thì làm sao với … tới em
Cũng chỉ là yêu thương,
đoạn tình cảm mà em không nên biết đến
Trái tim này sẽ mãi ở phía sau
gì cũng là người đến sau
Kẻ thứ ba làm gì có quyền nói ra…
 
Chorus 2
Cũng chỉ là người đến sau thì làm sao với … tới em ?
Tình cảm đơn phương cũng như một
giấc mơ mà ta không thể thoát ra
Nhìn em đi cạnh bên ai
Dù có ghen cũng là anh sai…
Kẻ thứ ba thì làm sao đúng ?

To play the most songs, including Thì Làm Sao Đúng by L.Fujng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.