THI THIÊN 91 (PSALM 91) by Isaac Thái Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for THI THIÊN 91 (PSALM 91) ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument THI THIÊN 91 (PSALM 91) using ukulele or guitar.
This song by Isaac Thái can also be played by that instruments.
=

THI THIÊN 91 (PSALM 91) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

THI THIÊN 91 (PSALM 91) by Isaac Thái Ukulele Chords

ĐK : Dù thế giới có đổi dời
Dù hàng ngàn người ngã bên tôi
Chọn tin vào Chúa muôn đời
Ngài là đồn luỹ của tôi!
Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa
Tâm linh tôi ngưỡng vọng lên Chúa
Tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ
 
Lòng này mến yêu Chúa suốt đời
Miệng ngợi khen Danh Chúa không thôi!
Lòng tin Ngài mãi chẳng dời
Ngài là nơi nương náu tôi
Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo
Chúa sẽ cất tai hoạ đi xa
Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối
Trong cuộc đời của tôi!
 
Người nào ở trong nơi kính đáo của Cha thiên thượng
Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng toàn năng
Tôi thưa với Chúa tôi rằng, Ngài là chỗ nương nấu của tôi
Là đồn lũy vững chắc muôn đời tôi tin cậy Ngài
 
Ngài sẽ mở bóng cánh che chở cho tôi nép vào
Sự thành tín của Chúa là cái khiên và mộc của tôi
Tôi sẽ chẳng kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay trong ban ngày
Dịch lệ lây ra trong tối tăm hoặc sự hủy phá trong lúc trưa.
 
ĐK : Dù thế giới có đổi dời
Dù hàng ngàn người ngã bên tôi
Chọn tin vào Chúa muôn đời
Ngài là đồn luỹ của tôi!
Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa
Tâm linh tôi ngưỡng vọng lên Chúa
Tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ
 
Lòng này mến yêu Chúa suốt đời
Miệng ngợi khen Danh Chúa không thôi!
Lòng tin Ngài mãi chẳng dời
Ngài là nơi nương náu tôi
Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo
Chúa sẽ cất tai hoạ đi xa
Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối
Trong cuộc đời của tôi!

To play the most songs, including THI THIÊN 91 (PSALM 91) by Isaac Thái by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.