Thỏ Trắng by Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thỏ Trắng ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Thỏ Trắng using ukulele or guitar.
This song by Sơn can also be played by that instruments.
=

Thỏ Trắng chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thỏ Trắng by Sơn Ukulele Chords


Này em thỏ trắng em hay mặt ngầu
Giờ làm sao để anh quen
Mọi người thường hay trông thấy anh hay làm
màu
Thật ra chỉ để em xem
Mà này em thỏ trắng nếu nghe được thì cười
lên một chút đi em
Buồn chi cho lâu sao chẳng chịu nói ra
 
Thế cho nên em à
Này em thỏ trắng em ơi đừng buồn
Thằng nào ăn hiếp em đây
Dù rằng thằng kia như gấu có to đùng đùng
Nhào vô anh nướng nó ngay
Mà này em thỏ trắng có chi mà sầu
Dù không xấu xí lắm đâu
Mà khi em vui anh vẫn là thích hơn
 
Thế cho nên em à
Đôi khi vui có đâu nhiều
Thanh xuân của ta lại chẳng bao nhiêu
Em ơi chớ lo hoài
Em cần lo làm sao để ăn cho béo cho tốt thôi cớ
sao lại
U buồn quên ngày mai buồn gì lắm thế
Sống vui cho đời nhẹ mấy kí lô thôi em à
Dẫu túi không có bao tiền
Dẫu có hai núi công việc em ơi
Để anh nói nghe này
Đi về xong trùm chăn ngủ cho nó sướng thế là
hết một ngày
Qua ngày mai thì em lại vui lên nhé
Hát la la la la lá la là

To play the this songs, including Thỏ Trắng by Sơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.