Thôi thế thì chia tay by Trúc Hồ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thôi thế thì chia tay ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Thôi thế thì chia tay using ukulele or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that instruments.
=

Thôi thế thì chia tay chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thôi thế thì chia tay by Trúc Hồ Ukulele Chords

Thôi thế thì chia tay
Em về với tương lai
Còn anh vào quá khứ
Đọc lại những trang thư

Thôi nhé đành xa nhau
Còn gì nữa đâu em?
Đã lỡ làng hết rồi
Chuyện tình buồn thế thôi

Một chuyện tình không may
Chuyện tình không tương lai
Như dòng sông hững hờ
Ai ngờ ai đợi chờ?
Lặng lẽ nơi cuối trời

Thôi thế thì chia tay
Em về có bâng khuâng
Còn anh vào biển nhớ
Ngậm ngùi đến cuối đời.

To play the most songs, including Thôi thế thì chia tay by Trúc Hồ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *