Thôi tiếc làm chi nữa by Thi Hạnh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thôi tiếc làm chi nữa ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Thôi tiếc làm chi nữa using ukulele or guitar.
This song by Thi Hạnh can also be played by that instruments.
=

Thôi tiếc làm chi nữa chords has Tango rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thôi tiếc làm chi nữa by Thi Hạnh Ukulele Chords


Bước chân em về trong giá buốt
Một lần rồi hai đứa mình xa
Hoàng hôn vừa tắt sau lưng núi
Bóng tối quay quanh nét ngọc ngà

Tìm trong ký ức vần thơ
Thơ cũng theo mùa thu héo phai
Vần rơi vụn vỡ bê song vắng
Anh hỡi làm sao giữ tình này

Về đi thôi tiếc làm chi nữa
Mảnh tình xưa cũ đã hắt hiu
Tìm nhau trong khói mờ hư ảo
Chỉ thấy theo mây trắng một chiều

Về đi thôi tiếc làm chi nữa
Bóng tối phủ đầy cả lối xưa
Bàn tay quấn quít còn đâu nữa
Chỉ có riêng em với lọc lừa

To play the this songs, including Thôi tiếc làm chi nữa by Thi Hạnh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.