Thục Sơn ta về đây by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thục Sơn ta về đây ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Thục Sơn ta về đây using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Thục Sơn ta về đây chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thục Sơn ta về đây by Ukulele Chords

1. Nào anh em ơi ta về đây! ta về đây!
Thỏa ước mơ năm tháng dài bang hội ta luôn cùng nhau
Đến với Thục Sơn, huynh đệ ơi thỏa hùng ca
Kết giao huynh đệ bốn phương

2. Vượt ngàn trùng xa xin đợi ta! xin đợi ta!
Săn Boss chớ quên huynh đệ đừng một mình! đừng một mình!
Cần một Nga My, phái Phật Môn, Thanh Thành đây
Hồi ức năm xưa trở về.

ĐK:
Trở về Thục Sơn đi anh em ơi còn đó bao giấc mơ
Nghiệp Tu Tiên xưng bá Tam Giới độc nhất nơi chốn đây
Rộng đôi cánh ta bay cao xa cùng nhau đi muôn nơi phong ba
Chính khí ấy trong ta, là thứ mãi mãi luôn trường tồn

Trở về Thục Sơn đi anh em ơi lần nữa, ta có nhau
Ngày đêm sát vai nhau chiến đấu tụ nghĩa nơi chốn đây
Đồ Hoàng Kim ta trao cho nhau và muôn nơi xưng danh tên ta
Các huynh đệ, đây Thục Sơn ta đã trở về.

To play the most songs, including Thục Sơn ta về đây by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.