Thương lại càng thương by Nguyễn Phi Hùng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thương lại càng thương ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Thương lại càng thương using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Phi Hùng can also be played by that instruments.
=

Thương lại càng thương chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thương lại càng thương by Nguyễn Phi Hùng Ukulele Chords


Anh thương mỗi chiều nhìn em chải tóc bên hiên
Thương sao tiếng cười, hồn nhiên dáng em dịu hiền
Thủa mình con nhau, anh hay dắt em qua cầu
Ước hẹn dài lâu mong tình ta sẽ mãi bên nhau.

Cuộc đời đẩy đưa thân em như dải lục bình
Chữ tình dở dang em theo chồng về nơi xứ xa
Vì mẹ vì cha mong con mình luôn được giàu sang
Mà vì chữ hiếu em nuốt lệ nghe lòng quặn đau.

Dậu đổ bìm leo, mái tranh xưa tiêu điều
Dáng em yêu xa rồi nghe trong lòng thương nhớ đầy vơi
Chờ đợi mà hoài công, người ta đã bước theo chồng
Nhìn em nước mắt lưng tròng nghe trong lòng
Thương lại càng thương

To play the this songs, including Thương lại càng thương by Nguyễn Phi Hùng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.