Thương nhớ người dưng by Nguyễn Nhất Huy Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thương nhớ người dưng ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Thương nhớ người dưng using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Nhất Huy can also be played by that instruments.
=

Thương nhớ người dưng chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thương nhớ người dưng by Nguyễn Nhất Huy Ukulele Chords

Gió lay cành cây nhãn lồng
Hát câu ầu ơ nhớ nhau
Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
Em còn mong đợi người dưng
Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau

Ánh trăng còn soi mái đình
Nhớ ai buồng cau héo khô
Sông dài cá lội biệt tăm
Như bèo mây dạt về đâu
Trái tim mong chờ người dưng

Ngày nào em đứng bên sông
Thương anh từ lúc lúa xanh trên đồng
Chạnh lòng nghe khúc ca dao
Lia thia còn nhớ sông dài đã qua

Ngậm ngùi chim sáo bay xa
Chim quyên còn đứng lẻ loi một mình
Chạnh lòng đau xót chim quyên
Sao anh đành bước qua cầu quên em

Gió lay cành cây nhãn lồng
Hát câu ầu ơ nhớ nhau
Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
Em còn mong đợi người dưng

Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
Qua không thương bậu, bậu còn buồn ơi

To play the most songs, including Thương nhớ người dưng by Nguyễn Nhất Huy by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.