Thuyền quyên by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thuyền quyên ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Thuyền quyên using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Thuyền quyên chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thuyền quyên by Ukulele Chords

Sông dài mấy nhánh phù vân
Mười hai bến nước một thân phận người
điều lụa gấm còn tươi
Mà em đã biết ngậm ngùi từ khi.

Lần em quay gót bỏ đi
Trầu têm mấy bận chắc gì đỏ môi
Sông Tương bên lở bên bồi
Thuyền quyên chở khẵm bóng tôi qua cầu

Thấy trong ngọn sóng bạc đầu
Ầu ơ một điệu ca dao lạc vần
Em còn lạ chỗ lạ chân
Bước qua chưa dứt nợ nần cưu mang

Trời sinh em lắm hồng nhan
Để cho tơ nguyệt buộc ràng éo le
Cả đời mộng dệt duyên se
Ngỡ ngàng như thể bóng đè chiêm bao.

To play the most songs, including Thuyền quyên by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *