Tiếc thương by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tiếc thương ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Tiếc thương using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tiếc thương chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tiếc thương by Ukulele Chords

Không nhận ra người nữa, đầu người vỡ tan rồi
Toàn thân đầy vết đạn, ôi tượng hình tả tơi
Súng trận không còn đó, nón sắt vương nơi nào
Bệ ngồi trơ sương gió, người ơi người về đâu?

Tôi vịn vào pho tượng, tượng trách non sông mình
Rằng sao tàn lửa khói, hận thù vẫn sục sôi
Linh hồn tôi rơi lệ, chạnh nhớ xưa nơi này
Bao người vì quê hương, chết trong mộ tiếc thương

Viên đạn ai thù oán, bắn nát pho tượng này
Để giờ lật trang sử, run mười đầu ngón tay
Run mười đầu ngón tay, viên đạn ai thù oán
Bắn nát pho tượng này, để giờ lật trang sử
Run mười đầu ngón tay

To play the this songs, including Tiếc thương by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.