Tiếng gọi Fatima (Thánh Ca Mẹ Mân Côi) by Phanxicô Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tiếng gọi Fatima (Thánh Ca Mẹ Mân Côi) ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Tiếng gọi Fatima (Thánh Ca Mẹ Mân Côi) using ukulele or guitar.
This song by Phanxicô can also be played by that instruments.
=

Tiếng gọi Fatima (Thánh Ca Mẹ Mân Côi) chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tiếng gọi Fatima (Thánh Ca Mẹ Mân Côi) by Phanxicô Ukulele Chords

1. Xưa trong làng Fa – ti – ma có Đức Mẹ Ma – ri – a
Mẹ đến với đời Mẹ nói với người
những lời bao sắt son những lời của Mẹ ru con
 
ĐK. Mẹ nhắc người ăn năn thống hối hãy siêng năng lần hạt Mân Côi
Tháng năm qua Mẹ đau khổ nhiều Hãy sùng kính Trái Tim Mẹ yêu
 
2. Đây tiếng gọi Fa – ti – ma nói với người muôn phương xa
Hãy đến với Mẹ hãy sống trong Mẹ
nghe lời Mẹ dẫn đưa nhớ lời của Mẹ khi xưa
 
3. Nghe tiếng gọi Fa – ti – ma bao tấm lòng tươi như hoa
Xin bước quay về thôi hết não nề
Theo Mẹ trên thế gian có Mẹ dắt dìu ủi an

To play the most songs, including Tiếng gọi Fatima (Thánh Ca Mẹ Mân Côi) by Phanxicô by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.