Tiếng nguyệt cầm by Tiến Luân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tiếng nguyệt cầm ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Tiếng nguyệt cầm using ukulele or guitar.
This song by Tiến Luân can also be played by that instruments.
=

Tiếng nguyệt cầm chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tiếng nguyệt cầm by Tiến Luân Ukulele Chords

Đêm sáng trăng chợt nghe tiếng nguyệt cầm
Nhung nhớ ai nhè nhẹ theo gió bay
Tiếng thì thầm như than như thở
Trăng trên cao ngàn năm trăng vàng
Đàn giống trăng từng đêm cô lẻ
Nên tiếng đàn thui thủi trong đêm

Từng nốt ngân vang nhịp rơi ơ hờ
Tròn câu tròn lái như mong chờ ai
Đàn nhớ trăng cao đàn reo cung oán
Hỏi vầng trăng có ôm mối tình si

Đêm lắng nghe đàn rao tiếng lòng tôi
Tuy cách xa mà tình luôn thiết tha
Tiếng đàn buồn gửi theo mây gió
Riêng tôi còn mơ tiếng đàn đêm

To play the most songs, including Tiếng nguyệt cầm by Tiến Luân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.