Tìm đâu by Nguyễn Ngọc Thiện Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tìm đâu ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Tìm đâu using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Ngọc Thiện can also be played by that instruments.
=

Tìm đâu chords has Disco rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tìm đâu by Nguyễn Ngọc Thiện Ukulele Chords

1. Một mình em trên phố đông người
Ngẩn ngơ tìm lại dáng xưa năm nào
Chiều buồn tênh trút xuống tim em
Tìm mỏi mong nỗi nhớ không tên

2. Thoáng đâu đây một chút hương ngày xưa
Từ mái tóc ai xoã kín đôi bờ vai
Ngỡ như anh còn đó trong vòng tay
Cho nhớ thương vây kín

3. Bóng anh đâu tìm mãi trong chiều nay
Chỉ có lá bay phủ kín con đường xưa
Bóng anh đang chìm khuất trong màn mưa
Em biết đâu, đâu tìm

To play the most songs, including Tìm đâu by Nguyễn Ngọc Thiện by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.