Tìm Nhau Không? by Huỳnh Quốc Huy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tìm Nhau Không? ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Tìm Nhau Không? using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Quốc Huy can also be played by that instruments.
=

Tìm Nhau Không? chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tìm Nhau Không? by Huỳnh Quốc Huy Ukulele Chords

Tìm nhau không nếu mai này mình lỡ cách xa trời mây!?
Lỡ sẽ không nhìn thấy nhau giữa dòng đời nhiều đổi thay
Tìm nhau không nếu một ngày mình nuối tiếc những nồng say
Đâu phải ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc dù chịu đựng đắng cay
 
Mình không cùng chung ước mơ mình không về chung bến bờ
Mình không thể cùng viết nên câu chuyện mà ta từng hứa với nhau
Rồi ai sẽ ôm lấy ai rồi ai sẽ lau mắt ai
Rồi ai sẽ nhắc đến ai trong suốt quãng đời còn lại mà cả hai chẳng thể bên nhau?

To play the this songs, including Tìm Nhau Không? by Huỳnh Quốc Huy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *