Tìm về tình yêu Chúa by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tìm về tình yêu Chúa ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Tìm về tình yêu Chúa using ukulele or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Văn Tuyên can also be played by that instruments.
=

Tìm về tình yêu Chúa chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tìm về tình yêu Chúa by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ukulele Chords

1. Giữa cuộc đời dương thế, sa chìm trong bến
Nay quay về bên Ngài, van xin tình tha thứ
Yêu lầm con xa Chúa, Ngài chờ con trở về
Con thành tâm thống hối, con quay về bên Cha.

ĐK:
Lời tụng ca kính dâng Cha trên trời
Ngài đã yêu mến thương con vô bờ
Tình yêu xin đáp lại tình yêu
Chúa Trời dành cho người dương thế.

Và từ đây sống vui bên Chúa Trời
Niềm tin kính sắt son yêu suốt đời
Từ đây con quyết yêu Ngài thôi
Đáp lại tình Chúa yêu đời con.

2. Sống đời theo dương thế, tâm hồn mơ gió trăng
Say ân tình lỗi tội, xa ân tình Thiên Chúa
Yêu đời hơn yêu Chúa, Ngài gọi con trở về
Con đã nghe tiếng Chúa, xin quay về ăn [Am năn.

ĐK:
Lời tụng ca kính dâng Cha trên trời
Ngài đã yêu mến thương con vô bờ
Tình yêu xin đáp lại tình yêu
Chúa Trời dành cho người dương thế.

Và từ đây sống vui bên Chúa Trời
Niềm tin kính sắt son yêu suốt đời
Từ đây con quyết yêu Ngài thôi
Đáp lại tình Chúa yêu đời con.

3. Với cuộc đời tăm tối, theo tình say thế trần
Theo [Dm tiếng gọi đêm mờ, đam mê mê tình tội lỗi
Yêu người hơn yêu Chúa, Ngài tìm con trở [Am về
Con giờ đây yêu Chúa, xin yêu tình ăn năn.

ĐK:
Lời tụng ca kính dâng Cha trên trời
Ngài đã yêu mến thương con vô bờ
Tình yêu xin đáp lại tình yêu
Chúa Trời dành cho người dương thế.

Và từ đây sống vui bên Chúa Trời
Niềm tin kính sắt son yêu suốt đời
Từ đây con quyết yêu Ngài thôi
Đáp lại tình Chúa yêu đời con.

To play the most songs, including Tìm về tình yêu Chúa by Lm. Nguyễn Văn Tuyên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *