Tình Cờ by Diệp Minh Tuyền Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tình Cờ ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Tình Cờ using ukulele or guitar.
This song by Diệp Minh Tuyền can also be played by that instruments.
=

Tình Cờ chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình Cờ by Diệp Minh Tuyền Ukulele Chords


Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ
Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ
Phút chốc vai kề vai
Phút chốc tay cầm tay
Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ
Phải thế chăng tình yêu ?
Phải thế chăng tình yêu ?
Phải thế chăng tình yêu ?
Phải thế chăng thì sánh đôi…
Tình yêu như ánh nắng chiếu ấm áp tim ta tình cờ
Tình yêu như gió xoáy bỗng cuốn lốc, lòng ai có ngờ
Phút chốc chung lời ca
Phút chốc chung vần thơ
Tình yêu nhứ thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ

To play the most songs, including Tình Cờ by Diệp Minh Tuyền by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.