Tình cờ by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tình cờ ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Tình cờ using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tình cờ chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình cờ by Ukulele Chords

Tình cờ mà ta quen biết nhau thật không ngờ
Tình cờ gặp nhau bên lối đi dầy hoa
Với mái tóc thom màu đất mới
Với mánh mắt mây ngàn gió núi
Với ý sống cho ngày mai
Với những cánh tay tràn sức sống
Với tiếng nói yêu kiều nắng ấm tình cờ nên duyên

Mới biết núi sông là lối dẫu xa vời
Dẫn dắt díu tìm lối dưới chân trời
Gió bến sông sườn núi đến với nhau thầm nói
Nếu có em và tôi - sống chung trên đời

Sẽ thấy giữa khô và nắng chói
tiếng lá hoa thầm khẻ nói hãy đón lấy em và tôi
Nắng ấm với mưa nguồn sớm tối
Đất nước đã không ngờ chấp nối đời em bên tôi

To play the most songs, including Tình cờ by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.