Tình cuốn mây ngàn by Nguyễn Kim Tuấn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tình cuốn mây ngàn ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Tình cuốn mây ngàn using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Kim Tuấn can also be played by that instruments.
=

Tình cuốn mây ngàn chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình cuốn mây ngàn by Nguyễn Kim Tuấn Ukulele Chords

1. Một ngày dài tình xa mây bay buồn ơi tôi đây
Ngày xưa em từ đâu tới phương này
Người từ ngàn về đem hoang mang ta lìa mộng vàng
Khi em còn xót thương trao

Rồi một ngày nhạt phai tim tôi tình yêu xin thôi
Bờ vai sao đầy đêm trắng hao gầy
Rớt trong mây ngàn nỗi đau khôn lường
Cuốn em xa cội nguồn rồi đây

ĐK: Dẫu nắng có nhạt môi thơ ngây
Thì xưa nắng phai, biển không lấp đầy
Người ơi tình em chôn kín
Dẫu bóng tối vùi dấu chân xưa
Đời thôi tiếng cười, mộng mơ chết rồi
Còn đâu tình cuốn theo người
Vì quá mê dại tình tôi

2. Một ngày dài nằm nghe mưa rơi tình yêu xa khơi
Buồn ơi xin làm giông tố tơi bời
Tình màu hồng làm mây trên không bây giờ ngàn trùng
Nỗi đau thầm kín trong lòng

Loài cỏ dại thầm yêu thương ai sầu khô trên cây
Cỏ ơi sao đầy xơ xác thân gầy
Có chăng bây giờ những yêu thương
đám mây trên thiên đường cỏ ơi

To play the most songs, including Tình cuốn mây ngàn by Nguyễn Kim Tuấn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.