Tình đã tan rồi (Amour Perdu) by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tình đã tan rồi (Amour Perdu) ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Tình đã tan rồi (Amour Perdu) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tình đã tan rồi (Amour Perdu) chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình đã tan rồi (Amour Perdu) by Ukulele Chords

Ðã xa người rồi, đã tay chia tay
Ðã tàn rồi, cuộc tình đầy oan trái
Ðã không còn người gối vai bên vai
Ðã lìa rồi, đã chia phôi

Em xa tôi, đi vào buồn vui
Ở cõi xa vời vợi, tình em ngất ngây
Tuy tôi xa em, tuy chưa nguôi ngoai
Vậy mà lòng tôi phơi phới, tôi ru đời

À ơi, tôi ru thế gian này
Chớ nên đêm ngày, miệt mài cơn mê đắm
Chớ nên la to lên, khi có em trong đời
Không buồn phiền, khi vắng xa người

Ðã xa người rồi, đã tay chia tay
Ðã tàn rồi, cuộc tình đầy oan trái
Ðã không còn người gối vai bên vai
Ðã lìa rồi, đã chia phôi

Em xa tôi ra đi, để lạc vào đêm
Bạc bẽo như bạc tiền, lửa nào thiêu xác em
Tôi xa em, tôi đi thăm một miền mộng mơ
Một đời dù êm ái nhưng âm thầm

Ðời tôi, khi xa vắng em rồi
Thấy sao đêm ngày, đời mình tự do quá
Hãy xin mau quên đi, câu dối gian lỡ làng
Trong một cuộc tình khi đã phai tàn

——————-

A- mour perdu, a- mour perdu
Nous reviendra comme le printemps
A- mour perdu, a- mour perdu
Nous revien- dra plus fort qu´avant

Je lance ce défi au vieux proverbe
Qui dit qu´amour perdu ne re- vient plus
On pourra dire en conservant le verbe
A- mour perdu nous reviendra grandi

J´es- père de tout cœur les po- ètes
Ne m´exclu- ront pas de leur parti
Mais bientôt nos cœurs seront en fête
Quand notre amour nous reviendra grandi

A- mour perdu, a- mour perdu
Nous reviendra comme le printemps
A- mour perdu, a- mour perdu
Nous revien- dra plus fort qu´avant

Pour moi la règle prouve l´- exception
Mais la grammaire y voit des in- convénients
Aussi j´ai pris une sage décision
J´em- ploie le verbe aimer à tous les temps

Peut- être suis-je donc impardon- nable
Chez les a- mants déçus, les rési- gnés
Mais moi je ne suis pas ré- confortable
Par un a- mour qu´on retrouve sur le pavé

A- mour perdu, a- mour perdu
Nous reviendra comme le printemps
A- mour perdu, a- mour perdu
Nous revien- dra plus fort qu´avant

To play the this songs, including Tình đã tan rồi (Amour Perdu) by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.