Tình Đầu by The Beatles Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tình Đầu ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Tình Đầu using ukulele or guitar.
This song by The Beatles can also be played by that instruments.
=

Tình Đầu chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình Đầu by The Beatles Ukulele Chords

Tôi vấn nhớ mối tình đầu và cô gái mà tôi yêu
Dù năm tháng có bộn bề tôi vẫn muốn trở về bên em
Cuộc đời đầy sóng gió cứ vô t́nh cuốn tôi đi
Cứ vô t́nh chia rẽ tình yêu. Rồi đôi lúc khi u buồn
tôi đă gục trong ḷng đời đầy trái ngang
nhưng khi tỉnh giấc mơ. Tôi lại thấy mình càng yêu em hơn
Mối tình đầu đâu dễ lăng quên
T́nh đầu là thế đó cứ mong manh cứ măi đôi đường
Tình đầu là thế đó cứ hằn sâu măi không bao giờ
Không phai trong mỗi trái tim.

To play the most songs, including Tình Đầu by The Beatles by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *