Tình đầu hạ by Khánh Băng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tình đầu hạ ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Tình đầu hạ using ukulele or guitar.
This song by Khánh Băng can also be played by that instruments.
=

Tình đầu hạ chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình đầu hạ by Khánh Băng Ukulele Chords

1. Mình yêu như mình chưa yêu
Mình quen như mình chưa quen
Nói lên lời nói yêu thương đời
Cho mình thôi lẻ loi.
 
2. Mình vui như mình chưa vui
Mình quên nhưng giờ quên thôi
Đốt ưu phiền cũ trong nắng hạ
Rồi mưa mùa sẽ cuốn đi.
 
ĐK: Qua rồi lời người nhức nhối
Xin chào quãng đời u tối
Nắm tay em, nắm tay em
Tôi nghe hơi ấm trong tay mềm
Ôi đời còn trôi.
 
3. Cường toan trên đầu môi em
Đại dương trên bờ mi em
Ấp thêm lần nữa môi em nồng
về cũng vui.

To play the this songs, including Tình đầu hạ by Khánh Băng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.