Tình Đến Rồi Đi by Thanh Tâm Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tình Đến Rồi Đi ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Tình Đến Rồi Đi using ukulele or guitar.
This song by Thanh Tâm can also be played by that instruments.
=

Tình Đến Rồi Đi chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình Đến Rồi Đi by Thanh Tâm Ukulele Chords


Cuộc tình đến rồi đi buồn làm chi nhung nhớ làm gì
Để làm khổ đời nhau rồi mai sau kí ức sẽ nhạt màu
 
…Người quay bước đi người chẳng tiếc chi
Tiếng mưa rơi cho buồn dâng ướt mi cay lòng
Người hỏi thế nhân người buồn lắm không
Hãy cho tôi ôm buồn vào tâm hồn bơ
 
Cuộc tình đến rồi đi buồn làm chi nhung nhớ làm gì
Để làm khổ đời nhau rồi mai sau kí ức sẽ nhạt màu
 
…Người hờ hững chi để người khinh khi
Biết ai tin ai giờ như trái tim vô tình
Người để dấu chân vào đường tôi đi
Để tôi cô đơn buồn tênh bước theo hư
 
Cuộc tình đến rồi đi buồn làm chi nhung nhớ làm gì
Để làm khổ đời nhau rồi mai sau kí ức sẽ nhạt màu

To play the most songs, including Tình Đến Rồi Đi by Thanh Tâm by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.