Tình đôi ta by Đài Phương Trang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tình đôi ta ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Tình đôi ta using ukulele or guitar.
This song by Đài Phương Trang can also be played by that instruments.
=

Tình đôi ta chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình đôi ta by Đài Phương Trang Ukulele Chords

1. Gần đây nghe nói anh thường lả lướt
Khi đã yêu nhau ai mà chẳng buồn
Miệng anh leo lẻo nói yêu mình em đây thôi hà
Anh dối chi anh với người em thơ

2. Tình yêu chân chính không hề nói dối
Ai dối xin cho ông trời vặn mồm
Chuyện anh bay bướm chắt ai bày cho em ghen
Xin chớ nghe lời giận hờn em ơi

ĐK: Đã quyết gắn bó xin hãy nhớ nhé
Hỏi có thứ ớt nào không nồng cay
Em hãy tin anh xin đừng ngờ
Trong trái tim anh riêng một người
Tình yêu hai đứa không gì đổi dời.

3. Ngày mai anh sẽ sang nhà ngỏ ý
Tin chắc me em sẽ thuận tình liền
Tình nghèo nên xin rước dâu bằng lô-ca-chân
Nhưng miễn đôi mình thiệt tình thương nhau.

To play the this songs, including Tình đôi ta by Đài Phương Trang by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.