TÌNH EM by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for TÌNH EM ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument TÌNH EM using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

TÌNH EM chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

TÌNH EM by Ukulele Chords

Dòng sông lặng lẽ trôi nối núi đồi với biển
Thì thầm như kể chuyện giữa đất trời bao la
Những cánh buồm xa xa níu biển trời gần lại
lấp vào trống trải để biển hát tình ca
 
Cánh thiên di ngàn xa khi giao mùa trở lại
Mây trời ngàn lớp trải thêm lung linh ráng chiều
em nói em yêu cho cuộc tình không tuổi
Để ngàn lời sám hối chưa lấp đầy tình em
Để ngàn lời sám hối chưa lấp đầy tình em

To play the most songs, including TÌNH EM by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *