Tình ngược lối by Sơn Hạ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tình ngược lối ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Tình ngược lối using ukulele or guitar.
This song by Sơn Hạ can also be played by that instruments.
=

Tình ngược lối chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình ngược lối by Sơn Hạ Ukulele Chords


1. Thôi em đừng khóc vì mai lấy chồng
Nước mắt bây giờ có nghĩa gì không
Lệ vui khóc cho tình mới
Hay lệ sầu khóc tình chia ly
Thôi đừng buồn gạt lệ vu quy.

2. Nước mắt biệt ly để anh nhận lấy
Mong em hạnh phúc với chồng qua sông
Thì thôi xem như đã hết
Anh cam đành chấp nhận lẻ loi
Xót đau này để mình anh thôi.

ĐK:
Tham sang phụ khó sông sâu dễ
Lòng người lấy thước mà đo
Mai đây người ta vui trong ngày cưới
Người ta ấm êm bên chồng
Hai họ chúc mừng duyên lứa đôi.

Xe hoa ngày cưới đón cô dâu về
Rượu mừng xin chúc vu quy
Chú rể giàu sang mâm quà với hoa tai vàng
Anh mỉm cười nuốt lệ biệt ly.

3. Thôi thế từ đây cách biệt nhau rồi
Đường dài một mình với tình đơn côi
Tình kia nay chỉ ngược lối
Người ta bỏ anh đi rồi
Bởi chữ nghèo xa rồi tình tôi.

To play the this songs, including Tình ngược lối by Sơn Hạ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.