Tình ơi xin chào em từ tốn by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tình ơi xin chào em từ tốn ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Tình ơi xin chào em từ tốn using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Tình ơi xin chào em từ tốn chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình ơi xin chào em từ tốn by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords


1. Xin chào, xin chào em! Từ tốn
Xin chào, xin chào em! Từ tốn
Không cách nào vuốt ve hơn, không cách nào vuốt ve hơn
Một lời chào, một trận cười nhàu nát ngổn nghênh
 
2. Trong lần thu buồn, em bỏ đi
Anh về, lăn vùi ra nằm
Tay bỏ người, để tay trơ, môi bỏ cười để môi khô
Còn vài lời : Chào cuộc tình vừa tan như mơ!
 
ĐK: Trời rớm mưa chưa em?
Tình chớm đau chưa em?
Lòng xót xa chưa em?
Sao nắng chiều xanh xao ngoài thềm?
 
Đời từng bỏ ta bao phen!
Mình còn bỏ nhau sao em?
Mình phụ rẫy nhau chi em?
Ôi tháng ngày tiếc nuối buồn phiền!
 
3. Đây rồi, em nằm đau mà khóc
Đây rồi, anh nằm mơ mà tiếc
Tay rã rời hết ôm nhau môi rã rời hết hôn nhau
Đời còn lại từng giờ sầu chìm trong đêm sâu

To play the most songs, including Tình ơi xin chào em từ tốn by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *