Tình si by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tình si ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Tình si using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tình si chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình si by Ukulele Chords

Bao năm tháng, nhớ người dường rất nhẹ
Nâng niu tình, một thoáng đã hương phai
Tình chưa xa, sao tình dường thấy lạ
Hồn hoang mang, như kẻ chốn không nhà
Ngày điêu ngoa, theo nhau ngàn dậm sầu
Tình trao nhau, thêm lời dối gian thôi, lời dối gian thôi

Lòng đau ngiến sầu từng mảnh vỡ
Ngại ngùng chi để mãi chuốc tình si
Anh đủ già, để không còn yêu nữa
Sao vẫn buồn, khi nói lời chia tay

Anh đủ già, để không còn yêu nữa
Mắc mớ gì mà anh lại nhớ em?
Mắc mớ gì mà anh lại nhớ em? Em ơi

Đừng mơ chi, cho thêm nhiều tuyệt vọng
Đừng mong chi, cho thêm dài mộng mị
Trái tim người mãi mãi là biển sâu

To play the this songs, including Tình si by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.