Tình thầy by Thầy Chân Pháp Thiên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tình thầy ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Tình thầy using ukulele or guitar.
This song by Thầy Chân Pháp Thiên can also be played by that instruments.
=

Tình thầy chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình thầy by Thầy Chân Pháp Thiên Ukulele Chords

Thầy gọi con về chốn nguyên sơ
Lâu nay con lạc giữa đôi bờ
Trăng chiều nắng mộng dòng hư thực
Ấm áp tình thầy ngỡ như
 
Thầy gọi con về nơi bản môn
Lâu nay con lạc chốn chợ cồn
Mưa chiều sương sớm đời vô vọng
Nhờ thầy tỏ lối sáng đường trong
 
Thầy gọi con về tổ tông
Tâm linh huyết thống vốn thương đồng
Thở ca vui dạo non thiền ấm
Nhờ có tình thầy con thong dong
 
Từ muôn kiếp con cứ ngỡ quê hương đâu xa
Nào ngờ đâu quê hương trong từng chiếc
Là đoá hoa mong manh dại ven đường
Con đã về bên thầy như ngày xưa
Con đã về bên thầy hỡi thầy ơi

To play the most songs, including Tình thầy by Thầy Chân Pháp Thiên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *