Tình Yêu Diệu Kỳ by Trịnh Gia Kiệt Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tình Yêu Diệu Kỳ ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Tình Yêu Diệu Kỳ using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Gia Kiệt can also be played by that instruments.
=

Tình Yêu Diệu Kỳ chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình Yêu Diệu Kỳ by Trịnh Gia Kiệt Ukulele Chords


Em như là tia nắng thắp sáng tâm hồn anh.
Em như làn mây trắng gió thoảng bay ngang trời.
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ.
 
Em như làn hơi ấm giá rét giữ mùa đông.
Em như mùa xuân đến bướm thắm bên hoa ngàn.
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ.
 
Qua bao ngàn giông tố nắng ấm lên rồi đây.
Đôi khi tìm cơn gió, gió tít xa chân trời.
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ.
 
Anh đi tìm hạnh phúc có phải đâu là xa.
Ngay đây mà không giữ nếu mất đi đâu tìm.
Ôi tình yêu biết tìm nơi đâu.
 
Đã có em trong đời anh sợ chi giá lạnh đông đến.
Đã có em trong đời, ôi mùa xuân đến thật tuyệt vời.
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ

To play the most songs, including Tình Yêu Diệu Kỳ by Trịnh Gia Kiệt by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *