Tôi không có gì trong thế gian này by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tôi không có gì trong thế gian này ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Tôi không có gì trong thế gian này using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tôi không có gì trong thế gian này chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tôi không có gì trong thế gian này by Ukulele Chords

Verse:
Tôi không có gì trong thế gian này, mà chỉ có một mình Giê- xu.
Khi cơn gió lùa đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài.
Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài, ngoài bao đau thương và mất mát
Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dười chân Giê- xu.
 
Chorus:
Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi nhận được tất cả
Mọi châu báu quí giá trần gian này, sao so được Giê-xu Chúa tôi.
Tôi chỉ có một cuộc sống này, với tất cả tình yêu mê say.
Nguyện dâng hết lên cho Giê- xu, để được bên Chúa suốt đêm ngày

To play the most songs, including Tôi không có gì trong thế gian này by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.