Tôi muốn mang Hồ Gươm đi by Phú Quang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tôi muốn mang Hồ Gươm đi ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Tôi muốn mang Hồ Gươm đi using ukulele or guitar.
This song by Phú Quang can also be played by that instruments.
=

Tôi muốn mang Hồ Gươm đi chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tôi muốn mang Hồ Gươm đi by Phú Quang Ukulele Chords

1. Sao hồ gươm biết tôi chia xa
run run cho từng bóng cây nhoà
im im lặng hết ngàn tăm
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa

2. Gió níu hoàng hôn xuống tận giấc mơ
Cổ thành xưa, ngơ ngẩn lá thu mưa
Nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng
Mượn Hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh

ĐK: Tôi muốn mang hồ đi trú đông
Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng
Làm sao gói nổi heo may rét
Thôi đành để hồ cho gió bấc trông

Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây
Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy
Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng
Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây

To play the this songs, including Tôi muốn mang Hồ Gươm đi by Phú Quang by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *