Tội nghiệp thân anh by Trúc Hồ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tội nghiệp thân anh ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Tội nghiệp thân anh using ukulele or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that instruments.
=

Tội nghiệp thân anh chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tội nghiệp thân anh by Trúc Hồ Ukulele Chords


Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Lâm Nhật Tiến

Rồi em sẽ đi lấy chồng bỏ lại dòng sông
Rồi em quên những chuỗi ngày mình gần bên nhau
Mùa trăng cũ cũng sẽ tàn và mùa đông đêm ngỡ ngàng
Một ngày em đi

Em đi về với chồng mang theo một cõi lòng
Em đi về với chồng bỏ quên dòng sông nhỏ
Tội nghiệp thân anh

Hát lại từ đầu –> tăng 1 ½ tone lên

Em đi về với chồng
Em đi về với chồng
Em đi về với chồng
Em đi về với chồng

Em đi về với chồng mang theo một cõi lòng
Em đi về với chồng bỏ quên dòng sông nhỏ
Tội nghiệp thân anh

To play the most songs, including Tội nghiệp thân anh by Trúc Hồ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *