Tôi Thích Thể Thao by Đỗ Nhuận Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tôi Thích Thể Thao ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Tôi Thích Thể Thao using ukulele or guitar.
This song by Đỗ Nhuận can also be played by that instruments.
=

Tôi Thích Thể Thao chords has Slow rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tôi Thích Thể Thao by Đỗ Nhuận Ukulele Chords


Tôi, tôi thích thể thao từ thuở thiếu thời,
Tôi, tôi thích thể thao, tính tôi thích thể thao.
 
Tinh thần thể thao, Thời ta thật tiến
Từ tay thợ tiện, Thủy thủ tàu to,
Tới toàn thể thôn ta, Tôi thấy thật thế.
 
Tập tấn, tôi tập tạ, Tuổi thọ tựa thép tôi
Tiểu thư cứ thon thon, Trai tráng cứ trùng trục,
Trùng trục, trùng trục, Trùng trục, trùng trục
 
Từ thợ thuyền trí thức, Thấm tháp ta tinh thần
Tám tiếng ta tận tâm, Tan [F/C] tầm ta tranh thủ
Tắm táp thật thích thú, Tinh thần thấy thảnh thơi
Thao tác thì thêm tài, Thành tích ta tiến tới.
 
Theo thuyết trình, từ thầy thuốc tây tới thầy thuốc ta,
Thể theo tin tức thực tế từ Ti Thông tin tuyên truyền,
Tôi thấy, từ thiếu tá, trung tá, thượng tá
Tới thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng,
Tất thảy thích thể thao
 
Tập tành thể thao, Tính tình tươi trẻ
Tránh thói trì trệ, Trị tuyệt tê thấp
Tránh tật tim to, Tẩy trừ… Tào Tháo.
 
Thể thao thân thiện thì thương
Tài trai ta tránh thói tầm thường tía tai D
Tôn trọng tình thương, Tránh thói tàng Em tàng
Trổ tài tỉ thí , Tóc tai tơi tả
Tống thụi thẳng tay, Tưởng thế thì tài
Tức thì tía tai, Thắng thì trừng Em trợn
Thua thì táo tợn, Tới tình trạng tổn thương
Thế thì… tầm thường.
 
Trai tráng thời ta, Thẳng thắn thật thà
Tập tành tử tế, Tin theo tập thể
Thích thú thể thao, Tính tình thanh tao
Thể thì thật tuyệt, Tính tôi thích thể G thao
Tính tôi thích thể thao, Tính tôi thích thể thao
Thế thì thật tuyệt

To play the this songs, including Tôi Thích Thể Thao by Đỗ Nhuận by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *