Tôi và anh by Minh Vy Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tôi và anh ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Tôi và anh using ukulele or guitar.
This song by Minh Vy can also be played by that instruments.
=

Tôi và anh chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tôi và anh by Minh Vy Ukulele Chords


Tình nào là tình cho đắng cay
Khi xưa giàu sang gấm hoa lụa là
Tình nào là tình cho nhớ thương
Khi tôi vẫn còn tay trắng.

Đừng vì tiền mà quên nghĩa nhân
Bên ta còn không những câu thật lòng
Đời còn tình mà ta có nhau
Không vương vấn nhiều đau thương.

ĐK:
Khi xưa giàu sang có nhau
Tay không tim đâu ái ân ngày xưa
Khi xưa bạn thân đón đưa
Tay không đưa bạn rời xa.

Hôm qua còn anh với tôi
Hôm nay nhìn nhau mắt sao lệ cay
Hôm qua nồng say thiết tha
Hôm nay mỗi người một nơi.

Tôi không giàu sang đi cùng anh đến cuối trời
Nhưng tôi còn đây lòng nhân ái thiết tha
Sao ham lợi danh đánh mất đi nghĩa tình
Khi tôi và anh có trái tim người ơi.

To play the most songs, including Tôi và anh by Minh Vy by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.