Trái thông khô by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Trái thông khô ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Trái thông khô using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Trái thông khô chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trái thông khô by Ukulele Chords

Anh còn nợ em một trái thông khô
Nợ trời Đà Lạt với khói sương mờ
Nợ góc phố chiều nghiêng nghiêng vạt nắng
Nợ đôi mắt buồn những lần đợi mong

Tôi còn nợ em nỗi nhớ mông lung
Nợ cơn gió chiều lay tà áo mỏng
Nợ cánh ly ly chen mùi hương tóc
Nợ con dốc dài ngồi đợi người qua

Tôi tìm về thăm một chút hương xưa
Thương cánh Tường vi ngày nào vẫn đợi
Thung lũng Tình Yêu nhắn lời Than thở
Vó ngựa khua đều đưa cuộc tình xa

Anh còn nợ em khóe mắt mi cay
Nợ mối tình xưa thân xác đọa đày
Suốt kiếp này thôi nợ tình sao trả
Đà Lạt bây giờ người tình tôi đâu

To play the this songs, including Trái thông khô by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *