Trăng khuyết by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Trăng khuyết ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Trăng khuyết using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Trăng khuyết chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trăng khuyết by Ukulele Chords

Đành nhìn em quay bước theo tình nhân
Trái tim anh rất đau dù biết em sẽ không về đây
Lối đi ấy đã không còn ánh trăng khuyết đã tàn
Giờ ta đã mất nhau

Đêm về khuya mình anh bước chân âm thầm buồn tênh
Mong chờ em về đây có nhau trọn đời
Anh chờ mãi đợi mãi chẳng thấy em trở về với anh
Để vầng trăng kia đã khuyết tàn

ta không còn nhau mình chia đôi từ đây
Em xin anh chớ nên đau buồn
Lòng em cũng rất đau nhìn anh xa đời em
Nhưng em không còn yêu anh

Nhớ đến em sao giờ em đi mãi
Nhớ đến em sao giờ đây em bước chân về đâu
Bóng tối đã tan dần giọt sương trắng đêm khuya giá lạnh
Chỉ mình anh với đêm

Đành nhìn em quay bước theo tình nhân trái tim anh rất đau
Dù biết em sẽ không về đây
Lối đi ấy đã không còn ánh trăng khuyết đã tàn
Giờ ta đã mất nhau từ đây

To play the most songs, including Trăng khuyết by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.