Trẻ Trâu by Sơn Tùng M-TP Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Trẻ Trâu ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Trẻ Trâu using ukulele or guitar.
This song by Sơn Tùng M-TP can also be played by that instruments.
=

Trẻ Trâu chords has Disco rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trẻ Trâu by Sơn Tùng M-TP Ukulele Chords

Yeah…Ok….
Phúc Bồ…Sơn Tùng M-TP
Listen
 
Hồi bé tôi là con nghé rất thích ca câu be be
Chạy vui chơi lung tung,
nghịch từng trò đùa ùa vào đàn chim
Rồi lớn hơn vẫn là nghé nhưng máu hơn tôi to hơn
Hiểu biết gần hết thế giới tôi có tên New Name….
 
Trẻ trâu trẻ trâu lượn cùng diều hâu
Trẻ trâu là phải thật khá
Trẻ trâu là phải đập phá chứng minh ta là người lớn
Trẻ trâu trẻ trâu là phải thật gấu
Trẻ trâu là phải đầu gấu
Trẻ trâu tật chẳng xấu..trẻ trâu cùng nhau hát vang!!!
 
 
Be Bè Be Bè Be Bè Oh…
Be Bè Be Bè Be Bè Oh…
Be Bè Be Bè Be Bè Oh…
Be Be Be Be Bè…
 
One Two Three …Let’s go!!
 
Trẻ trâu trẻ trâu lượn cùng diều hâu
Trẻ trâu là phải thật khá
Trẻ trâu là phải đập phá chứng minh ta là người lớn
Trẻ trâu trẻ trâu là phải thật…
Trẻ trâu là phải đầu gấu
Trẻ trâu tật chẳng xấu..trẻ trâu cùng nhau hát vang!!!
 
One Two Three Four…..
TRẺ TRÂU!

To play the this songs, including Trẻ Trâu by Sơn Tùng M-TP by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.