Trên những tuyến đường quan họ by Nguyên Nhung Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Trên những tuyến đường quan họ ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Trên những tuyến đường quan họ using ukulele or guitar.
This song by Nguyên Nhung can also be played by that instruments.
=

Trên những tuyến đường quan họ chords has Slow Surf rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trên những tuyến đường quan họ by Nguyên Nhung Ukulele Chords

Cô gái xung phong hát câu quan họ
Hát điệu gì em, mà anh thấy trên quê hương nhà
Thấy con sông Cầu nước xanh mà biên biếc
Mây trắng mây hồng ới hợ lam sắc biếc trên trời cao

Em là, em là con gái Cầu Lim
Hát câu quan họ, để anh tìm
Anh tìm, anh tìm đến nơi
Chứ tìm em, em đã, đã đã đi rồi

Em đi tới những con đường mới mở
Câu dân ca em vừa gửi một nửa
Một nửa em mang tới những tuyến đường

Giữa trưa hè nắng thiêu cháy bỏng
Đất cày lên hố bom thù sâu thẳm
Mảnh bom gắm cả trong lòng đất
Em vẫn say lên tiếng hát quê nhà

Tiếng hát như lời em hò hẹn
Chiến thắng về hội Lim anh trở lại
Em hát anh nghe trên quê hương quan họ
Câu hát nhắn người ơi người nhớ đến quê em
Người ơi, nhớ đừng về

To play the this songs, including Trên những tuyến đường quan họ by Nguyên Nhung by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.